Arkö Båk

Välkommen till Arkö Båks Vänner

 

Föreningens syfte och målsättning är att bevara kulturhistoriska Arkö båk och Svarta Utterklabbens båk.

 

Föreningens medlemmar utgörs av enskilda personer, företag och organisationer som har intresse av att stödja föreningens syfte och målsättning enligt ovan.

 

Som medlem eller sponsor får du regelbundet information, inbjudan till aktiviteter och framförallt tillfredställelsen av att stödja ett kulturhistoriskt minnesmärke och levande sjömärke i Arkösunds skärgård.

 

Som sponsor kan vi även erbjuda dig reklamplats.

Arkö Båks Vänner Ordförande: Lars Westerholm Bankgiro 450-9345

c/o Ewa Wahren Kontakttel: 070-812 66 26 Org.nr 802427-4022

Arkö 45 E-post:lwesterh@gmail.com

610 25 Vikbolandet Hemsida: www.arkobak.se

Ansvarig för hemsidan: Mikael Fast