Arkö Båk

Välkommen till Arkö Båks Vänner


Föreningens syfte och målsättning är att bevara kulturhistoriska Arkö båk och Svarta Utterklabbens båk.


Föreningens medlemmar utgörs av enskilda personer, företag och organisationer som har intresse av att stödja föreningens syfte och målsättning enligt ovan.


Som medlem eller sponsor får du regelbundet information, inbjudan till aktiviteter och framförallt tillfredställelsen av att stödja ett kulturhistoriskt minnesmärke och levande sjömärke i Arkösunds skärgård.


Som sponsor kan vi även erbjuda dig reklamplats.

Arkö Båks Vänner                    Ordförande: Ewa Wahren                      Bankgiro 450-9345

c/o Ewa Wahren                       Kontakttel: 070-820 14 28                     Org.nr 802427-4022

Arkö 45                                     E-post:ewwahr@gmail.com

610 25 Vikbolandet                  Hemsida: www.arkobak.se

Ansvarig för hemsidan: Mikael Fast