Kontakt

Styrelse

Ordförande:

Ewa Wahren                   ewwahr@gmail.com          

Niklas Nöid                  niklasnoid@gmail.com

Jakob Wall

Anders Ek

Gunnar Peterson

Nils Strandman

Urban Ramstedt

Jag/ vi vill stödja arbetet med att bevara Arkö båk genom att bli medlem

i föreningen Arkö Båks Vänner.


Medlemsavgiften för företag och organisationer är 200kr/ år

Medlemsavgiften för privatpersoner är 100kr/ år


Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro 450-9345


Kontakta mig för övrig sponsring.


Ordförande: Ewa Wahren                 ewwahr@gmail.com