Nyheter

2016-07-032016-05-212016-03-20


2018-07-01


2020-04-27


Båkens dag. Kl 11:00 har vi glädjen att Östergötlands Landshövding Elisabeth Nilsson

kommer att närvara med anledning av att tio år förflutit sedan restaureringen av Båken.

Johan Thyberg kommer också att berätta om de " Yttersta skären".


För de som behöver transport för att ta sig över till Arkö sker anmälan till Ewa Wahren.

Mobil 0708-20 14 28 eller 0125-201 42 28 senast 29 juni.


Årsmöte kl 11:00 i "Skärgården" Nordanskogsvägen, Arkösund. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Hemsidan Arkö Båks Vänner upplagd i nytt utförande.


Båkens dag, ytterligare information kommer senare.


Hemsidan uppdaterad med nytt medlemsbrev samt att årsmötet är inställt pga Covid-19